Alles over brandblussers

Bij de keuze van de juiste brandblusser, dien je met twee zaken rekening te houden. Ten eerste hou je rekening met de aanwezige brandbare materialen, de zogenaamde brandklassen. Het tweede waar je rekening mee moet houden is meer een persoonlijke keuze i.v.m. gebruiksgemak, nevenschade etc.

Waarvoor dient een brandblusser?

Een brandblusser is een toestel om het vuur van een kleine brand te blussen. Het bestaat uit een cilinder waarin een beperkte hoeveelheid blusmiddel onder druk staat. Er zijn ook blussers waarin zich een drukpatroon bevindt, dat eerst geactiveerd (ingeslagen) moet worden via een rode inslagknop bovenop de blusser. Door een opening kan het blusmiddel op het vuur gespoten worden. Een brandblusser is geschikt voor één of meerdere brandklassen. Het bestaat ruwweg uit een drukvat, blusstof en drijfgas. Zonder drijfgas in het drukvat, kan de blusstof niet uit de blusser komen. Sommige blussers hebben daarom een drukmeter (manometer) bovenop de blusser zitten. Hierin is te zien of de druk van het drijfgas nog voldoende is om de blusser te activeren. Er zijn twee soorten brandblussers, op basis van hun werking:

 • Blussers die onder permanente druk staan, met manometer.
 • Blussers die niet onder druk staan met een inwendig of uitwendig drukpatroon (moet door gebruiker onder druk worden gezet met een inslagknop).

Deze blussers hebben geen manometer. Er zijn verschillende types brandblusstoffen met allemaal hun eigen karakteristieke eigenschappen.

Is een keuring van een brandblusser nodig?

Neen! Als je een brandblusser aankoopt bij Firekillshop, dan moet die pas 1 jaar na de factuurdatum voor het eerst opnieuw gekeurd worden. De brandblussers worden één voor één voor verkoop nagekeken. Het volstaat om een keuring aan te vragen na 1 jaar.

Welke brandblusser kies ik?

1. De brandklasse

De aanwezigheid van de soort van brandbare materialen bepaalt welke soort brandblusser je nodig hebt. Kies steeds een brandblusser die geschikt is om jouw omgeving brandveilig te maken.

Klasse symbool Brandstof Kenmerken Voorbeelden Blusstof
vaste, niet smeltende stoffen gloed en vlammen papier, hout, textiel, verpakkings- materiaal water, schuim, ABF schuim, ABC poeder
vloeistoffen en smeltende vaste stoffen vlammen oplosmiddelen, olie, benzine, was, vet, kunststoffen vaste, niet smeltende stoffen
gassen vlammen aardgas, LPG, butaan, propaan oschuim, ABF schuim, BC poeder, ABC poeder, CO2
metalen gloed aluminium, natrium, magnesium D poeder (metaalbrand- poeder)
brand in of aan onder elektrische spanning staande apparatuur gloed en vlammen computers, telefooncentrales, schakelkasten CO2
vetten vlammen Frituurvet, plantaardige en dierlijke vetten vetbrandblusser, ABF schuim

2. Factoren zoals gebruiksgemak, nevenschade...

Sommige brandklassen kan je met verschillende soorten brandblussers bestrijden. Je kan jouw keuze verder verfijnen door ook de voor- en nadelen van elke blusstof te vergelijken. Uiteindelijk kies je de brandblusser die voor jou het meest geschikt is.

Poederbrandblusser

Voordelen
 • Goed bluseffect
 • Apparatuur onder spanning kan geblust worden
 • Vorstbestendig
Nadelen
 • Veel nevenschade
 • Geen/amper koelend effect
 • Tast elektrische apparaten aan
 • Grotere kans op herontsteking brand
 • Kortere blustijd

Schuimbrandblusser

Voordelen
 • Eenvoudige bediening
 • Blust met beperkte nevenschade
 • Lange spuitduur
 • Onder spanning staande apparatuur kan geblust worden (tot 1000 volt)
 • Door koelend effect minder kans op herontsteking
Nadelen
 • Duurder dan een poederbrandblusser
 • Standaard niet vriesbestendig (al zijn er speciale schuim-vettoestellen die dat wel zijn)

Schuimvetbrandblusser

Voordelen
 • Vorstbestendig
 • Uitgebreide toepassing: ook voor (friet)vet- en oliebranden
 • Eenvoudige bediening
 • Blust met zeer beperkte nevenschade
 • Lange spuitduur
 • Onder spanning staande apparatuur kan geblust worden (tot 1000 volt)
 • Door koelend effect minder kans op herontsteking
Nadelen
 • De duurste soort blusstof

CO2-brandblusser

Voordelen
 • Onder spanning staande apparatuur kan snel en effectief geblust worden
 • Helemaal geen nevenschade
 • Vorstbestendig
Nadelen
 • Ongeschikt voor thuis (best trainen voor gebruik)
 • Bijna 2x zo zwaar als de andere type brandblussers
 • Verstikkend voor mens en dier
 • Kan brandwonden (vrieswonden) veroorzaken
 • Verwaait snel
 • Relatief duur

Waterbrandblusser

Voordelen
 • Goedkoop in aanschaf
 • Beste blusmiddel voor vaste stoffen
Nadelen
 • Zelden door brandweer toegestaan als primaire blusstof voor professioneel gebruik (schuim en poeder wél)
 • Niet vorstbestendig
 • Beperkte toepassing (enkel brandklasse A)
 • Niet geschikt om nabij elektrische installaties of apparaten te gebruiken (risico op elektrocutie)

3. Besluit

 • Voor kantoren, magazijnen, appartementen, thuisgebruik... zonder noemenswaardige extra brandbare materialen worden schuimbrandblussers (brandklassen A en B) of poederbrandblussers (brandklassen A, B en C) gebruikt. Je kan hiertussen meestal zelf vrij kiezen.
 • Voor technische ruimtes, ruimtes met waardevolle (elektronische) items en professionele keukens worden CO2-brandblussers (brandklasse B en voorheen E) gebruikt.
 • Voor frietkramen en thuiskeukens worden voornamelijk ABF-schuimbrandblussers (brandklassen A, B en F) gebruikt. Ze zijn ook ideaal voor plaatsen die niet vorstvrij zijn.

Heb je specifiek advies gekregen van de brandweer? Volg dan altijd de instructies in hun rapport! Voor thuisgebruik kan je zelf kiezen welke brandblusser jou het meest geschikt lijkt. De meest gebruikte oplossing hier zijn schuimbrandblussers of ABF-schuimbrandblussers (ideaal voor de keuken) omdat ze weinig nevenschade veroorzaken en gemakkelijk zijn in gebruik.

Sluiten

Winkelmandje